NL
NEDCON Defender

Privacyverklaring

Gegevensbescherming
We (NEDCON) waarderen uw bezoek aan onze website en nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. We behandelen uw gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en de onderhavige verklaring. Het doel van deze Privacyverklaring is om bezoekers van deze website te informeren over welke gegevens worden verzameld, verwerkt en gebruikt bij het gebruik van de website van NEDCON. Dit Beleid inzake Gegevensbescherming bevat bovendien informatie over uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw gegevens in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 (hierna de “AVG” genoemd).

Verantwoordelijkheid voor het verwerken van gegevens
NEDCON B.V., Nijverheidsweg 26, 7005 BJ Doetinchem, Nederland is verantwoordelijk voor het rechtmatig verzamelen, verwerken en gebruiken van gebruikersgegevens.

Verwerkte gegevens/Persoonsgegevens
Bij het bezoeken van deze website zijn, type en versie van uw browser, uw besturingssysteem, de website van waaruit u aankomt, de pagina’s van de website van NEDCON die u benaderd, de datum en tijd van uw toegang, uw IP-adres, uw internet service provider en overige soortgelijke gegevens zichtbaar. NEDCON gebruikt dergelijke gegevens om de website toegankelijk te maken, eventuele technische problemen op te sporen en op te lossen en om eventueel misbruik van de website te voorkomen en, indien nodig, voor vervolging. Bovendien gebruikt NEDCON dergelijke gegevens in anonieme vorm (d.w.z. zodat gebruikers niet kunnen worden geïdentificeerd), voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren. Het gebruik van onze website is in principe mogelijk zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Voor zover persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadres) op onze website worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Uw gegevens worden niet doorgegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. We wijzen erop dat er bij gegevensoverdracht op het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) veiligheidsproblemen kunnen optreden. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk. Verwerking van de gegevens vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1 onder a (toestemming) en/of onder f (legitiem belang) van de AVG.

Cookies
Om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken, maken we voor sommige delen van onze website gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden bewaard en door uw browser worden opgeslagen. Cookies kunnen geen schade aanrichten aan uw computer en bevatten geen virussen. De meeste cookies die we gebruiken zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden aan het einde van uw bezoek automatisch verwijderd. Andere cookies blijven opgeslagen op uw apparaat totdat u ze zelf verwijdert. Met deze cookies kunnen we uw browser herkennen wanneer u de volgende keer onze website bezoekt. U kunt uw browser zo instellen dat u een bericht krijgt wanneer u cookies ontvangt en dat u voor elke cookies uw toestemming moet geven, u kunt het aanvaarden van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en u kunt de automatische verwijdering van cookies bij het sluiten van uw browser activeren. Houd er rekening mee dat u wellicht niet van de volledige functionaliteit van deze website kunt genieten wanneer u cookies deactiveert.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt ook cookies. De door het cookie verzamelde informatie over uw gebruik van de website wordt normaal gezien overgedragen naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd. We hebben op onze website bovendien de code “anonymizeIP” toegevoegd aan Google Analytics. Dit garandeert dat uw IP-adres wordt gemaskeerd zodat alle gegevens anoniem worden verzameld. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres overgedragen naar een Google-server in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om de exploitant van de website te voorzien van verdere diensten met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. U kunt het gebruik van cookies weigeren door dit in te stellen in uw browser, maar houd er wel rekening mee dat u in dat geval wellicht niet van de volledige functionaliteit van deze website kunt genieten. U kunt ook voorkomen dat Google de door het cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die u via de volgende link kunt vinden: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. U kunt ook voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie ingesteld dat voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op https://www.google.com/analytics/terms/nl.html.

Serverlogbestanden
De provider van de pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dat zijn:

  • browsertype en -versie
  • gebruik besturingssysteem
  • referrer-URL
  • hostnaam van de computer die zich toegang verschaft
  • tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen niet aan specifieke personen worden gelinkt. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens op een later tijdstip te controleren als we kennis krijgen van specifieke aanwijzingen over illegaal gebruik.

Contactformulier
Als u ons via het contactformulier vragen stuurt, worden de gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de door u opgegeven contactgegevens opgeslagen voor de behandeling van de aanvraag en voor verdere vragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Externe links
Om u een uitgebreide service te kunnen bieden, verwijzen we op onze eigen site naar andere websites. We benadrukken uitdrukkelijk dat onze medewerkers of andere personen die bij deze website betrokken zijn, geen enkele invloed hebben op de vormgeving en inhoud van de gelinkte pagina’s. We zijn niet verantwoordelijk voor externe inhoud die via links ter beschikking wordt gesteld en nemen de inhoud ervan niet als onze eigen inhoud over. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van de informatie is alleen de aanbieder van de website waarnaar wordt verwezen aansprakelijk. Ons privacybeleid geldt alleen voor de NEDCON-website. Let daarom ook op de bepalingen en voorschriften inzake gegevensbescherming van de gelinkte pagina’s.

Plug-ins (video’s, knoppen enz.)
We gebruiken op onze website zogenaamde plug-ins alsook links naar websites van externe providers (knoppen voor sociale media, video’s, web-players). Hierbij worden geen persoonsgegevens verzameld, verwerkt of gebruikt.

De externe providers zijn:

  • Facebook (Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
  • YouTube (Google Inc. (“Google”), als YouTube-operator Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
  • Xing (XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Duitsland)

De zogenaamde plug-ins zijn programma-uitbreidingen die op onze website geïntegreerd zijn en als interfaces dienen voor externe providers.
De op onze websites gebruikte plug-ins worden geïmplementeerd met behulp van een oplossing in twee stappen:
Onze plug-ins zijn in eerste instantie gedeactiveerd en maken geen contact met de servers van de platformen van de externe providers. Pas wanneer u op de knoppen (buttons of afbeeldingen) klikt, worden ze actief en maken ze een verbinding tussen uw apparaat en het bijbehorende netwerkplatform van de externe provider. Vervolgens kunt u de functie van de plug-in activeren met een tweede klik (webinhoud delen, video’s afspelen, muziekspeler starten). U herkent de plug-ins aan het logo van de externe providers.
Door de plug-ins te activeren, ontvangen de exploitanten van de netwerkplatforms (externe providers) minstens informatie over:

  • het IP-adres van uw apparaat
  • uw bezoek aan de website van NEDCON

Als u op hetzelfde moment bent ingelogd op uw account bij de externe provider wanneer u de plug-in activeert, kan de externe provider uw bezoek aan onze website koppelen aan uw gebruikersaccount.

We wijzen u erop dat NEDCON geen persoonlijke gegevens van u aan de externe providers doorgeeft. De communicatie vindt uitsluitend plaats tussen uw apparaat en de systemen van de externe provider. Let erop dat NEDCON geen kennis heeft van of invloed heeft op de inhoud van de platformen van de externe provider. De verbinding wordt tot stand gebracht tussen uw apparaat en de exploitanten van de netwerkplatforms (externe providers). Het doel en de reikwijdte van verdere gegevensverwerking door de betreffende exploitant van het platform, alsook uw overeenkomstige rechten en mogelijke instellingen voor de bescherming van uw privacy zijn te vinden in de informatie over gegevensbescherming van de hierboven vermelde externe providers via de links naar het privacybeleid (verklaringen over gegevensbescherming) die de betreffende externe providers ter beschikking stellen.

Recht op informatie, verwijdering en blokkering
U heeft te allen tijde het recht om kosteloos informatie te krijgen over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, hun herkomst en ontvangers en het doel van de gegevensverwerking, alsmede het recht om deze gegevens te corrigeren, te blokkeren of te verwijderen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via het in het colofon vermelde adres voor verdere vragen hierover en over het onderwerp persoonlijke gegevens.

Loopbaanportaal
De gegevens van de sollicitatiedocumenten die ons via het loopbaanportaal worden toegestuurd, worden alleen in het kader van het sollicitatieproces verwerkt. Om uw aanvraag nauwgezet te kunnen behandelen, worden uw documenten automatisch doorgestuurd naar het management van de betrokken afdeling. Tijdens het sollicitatieproces heeft elke sollicitant de mogelijkheid om zich te informeren over de status van de sollicitatie, de verzonden gegevens te corrigeren, ze te laten verwijderen en te eisen dat de gegevens slechts in beperkte mate verder worden verwerkt en alleen aan bepaalde medewerkers worden doorgegeven. Gelieve hiervoor contact op te nemen via het in het colofon vermelde adres. Nadat het sollicitatieproces is afgerond, of ten laatste na een periode van drie maanden, worden de ontvangen sollicitatiegegevens automatisch gewist.

Nieuwsbrief en Job-alert
Om u te kunnen abonneren op onze e-maildiensten Nieuwsbrief en Job-alert hebben we naast uw toestemming ten minste uw e-mailadres nodig waarnaar de informatie moet worden verzonden. Alle andere informatie die u verstrekt is vrijwillig en wordt gebruikt om persoonlijk contact met u op te nemen en vragen over uw e-mailadres te beantwoorden. Het is uw beslissing of u ons deze informatie al dan niet verstrekt. Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres gebruikt voor NEDCON-advertentiedoeleinden totdat u zich weer uitschrijft uit de nieuwsbrief. Om u uit te schrijven, kunt u ons een informele e-mail sturen (marketing@nedcon.com) of uw abonnement opzeggen door op de link onderaan de nieuwsbrief te klikken. Hetzelfde geldt om u uit te schrijven uit de Job-alerts.

Bewaartermijn
Tenzij expliciet anders aangegeven op het moment van verzameling van uw persoonlijke gegevens (bijv. In een verklaring van toestemming), worden uw persoonlijke gegevens gewist (of geanonimiseerd) als het bewaren van de persoonlijke gegevens niet langer nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld en als er geen wettelijke bewaarplicht is (zoals belasting- of handelswet), die vereist dat we de gegevens langer moeten te bewaren.

Overdracht en openbaarmaking van persoonlijke gegevens
Zonder uw toestemming zullen wij uw persoonlijke gegevens die zijn verzameld op basis van uw websitegebruik niet doorgeven aan derde partijen, tenzij het vereist is om onze taken uit te voeren of wordt vereist door de wet/autoriteiten. NEDCON schakelt verwerkers (diensteverleners) in om persoonlijke gegevens te verwerken (bijvoorbeeld in het kader van een IT-ondersteuningscontract). Deze verwerkers zijn contractueel gebonden aan het voldoen aan de toepasselijke voorschriften voor gegevensbescherming.

Uw rechten/contactgegevens
Over het algemeen hebt u het recht op toegang, rectificatie, wissen, beperking van de verwerking, gegevensportabiliteit en het recht om bezwaar te maken. Indien de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van verwerking op basis van toestemming van vóór de intrekking. Ten slotte hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Mocht u na het lezen van dit Beleid inzake Gegevensbescherming nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op via marketing@nedcon.com.